Wij helpen u met de Spaanse papierwinkel

Margaret en Piet hebben via de Ambassade in Amsterdam een NIE aangevraagd en gekregen. Deze nummers worden nu voor maximaal 3 maanden uitgegeven. Binnen deze termijn moet het nummer bij de belastingdienst in Spanje worden geregistreerd. Zonder deze registratie vervalt het NIE nummer.

Fiscaal adres

Bij het registeren is het noodzakelijk om een fiscaaladres op te geven. Dat kan verschillen van het woonadres. Voor de belastingdienst en andere officiële instanties is het fiscale adres het postadres. Margaret en Piet moeten nu opnieuw een NIE nummer aanvragen, omdat zij binnen de termijn van 3 maanden niet naar Spanje konden gaan. Zodra zijn weer in Spanje zijn zullen wij direct een “Residencia” nummer aanvragen. Het postadres wordt ons kantoor in Vinaròs. Zo zal de post altijd aankomen en wordt op tijd actie ondernomen als dat nodig is.

Het E-121 formulier (overzetten sociale voorzieningen) is reeds binnen en klaar voor afgifte in Spanje.

Piet kwam met een goede vraag:
“Wat te doen als men zich uitschrijft in Nederland, maar nog niet bent inschreven in Spanje”. Het kan namelijk wel 5 tot 6 weken kan duren, voordat een inschrijving is verwerkt. Wanneer men zich uitschrijft in Nederland stopt ook de ziektekosten verzekering. In de tussenliggende periode moeten eventuele nota’s van ziektekosten zelf betaald worden, waarna deze kunnen worden gedeclareerd in Nederland.

Piet en Margaret zijn goed bezig, ook heeft ons kantoor reeds een concept belastingaanslag gemaakt, zodat ze vooraf een idee hebben over de te betalen belasting in Spanje.

De maanden gaan snel voorbij, maar ze zijn goed op weg...