Alle rechten voorbehouden. Het is verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Emigratiebureau Spanje, materiaal dat zich op deze website bevindt, of dat op een met de Emigratiebureau Spanje verband houdend medium is opgeslagen, te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen.