belasting betalen

Wanneer u geheel of gedeeltelijk van het jaar in Spanje woont kunt u te maken krijgen met de Spaanse belasting.

Inkomstenbelasting

Indien u permanent in Spanje woont, betaalt u inkomstenbelasting. Het systeem van heffing lijkt op die in Nederland. De inkomstenbelasting is progressief, lopend van ca. 15% tot 45%. Naast (persoonsgebonden) aftrekposten en kortingen kunt u als Spaans resident tot een bepaald maximumbedrag hypotheeklasten (rente èn aflossing) in mindering brengen op uw belastbaar inkomen. U betaalt als Spaans resident geen belasting over het huurwaardeforfait van uw woning. Niet-residenten betalen dit wel.

Vermogensbelasting

Indien u bezittingen heeft in Spanje (zoals uw Spaanse huis, bankrekeningen of beleggingen) dient u zowel als resident, als niet-resident vermogensbelasting te betalen. Er gelden vrijstellingen.

Onroerendgoedbelasting

Indien u een huis bezit in Spanje (zowel als resident, als niet-resident) betaalt u onroerendgoedbelasting. Deze belasting wordt door de gemeente vastgesteld en is afhankelijk van de waarde van het onroerend goed.

Aankoop woning

Koopt u een bestaand huis, dan krijgt u, net als in Nederland, te maken met overdrachtsbelasting (ca. 7%). Koopt u een nieuwbouw woning dan betaalt u BTW (IVA, van 7 tot 16%).

Verkoop woning

Wanneer u uw Spaanse woning verkoopt krijgt u te maken met 2 soorten belasting.

  • PlusValia. Deze belasting over de waardestijging van de grond - kortweg Plus Valía genoemd - dient bij verkoop van de woning aan de gemeente betaald te worden.
  • Vermogenswinstbelasting. Het gaat hierbij om de waardevermeerdering van de opstal. De vermogenswinstbelasting (18%) wordt berekend over het verschil in waarde van de woning bij aankoop (zoals vermeld in de “oude” Escritura) en de waarde bij verkoop (zoals vermeld in de “nieuwe” Escritura). Bij niet-residenten is de koper verplicht om 3% van de kooppriijs af te dragen aan de belasting als voorlopige heffing. In de praktijk wordt dan door de koper 3% ingehouden op de koopprijs.