RegistratieBij het aankopen van onroerend goed in Spanje heeft u te maken met drie instanties:

  1. Notaris
  2. Register
  3. Kadaster
Deze instanties hebben afzonderlijke taken. Helaas is het meerdere malen voorgekomen dat deze instanties niet sluitend werken of hebben gewerkt. Hierdoor is het mogelijk dat uw Spaanse woning niet goed is geregistreerd.

Tot voor kort werden de opstallen niet altijd beschreven, die op het perceel aanwezig zijn, waardoor er minder onroerendgoedbelasting is betaald. De Spaanse belastingdienst controleerde dit niet. Nu heeft de Spaanse overheid geld nodig en worden huiseigenaren verplicht om de documenten op orde te brengen. Zijn uw documenten niet op orde dan riskeert u een boete en krijgt u een belastingaanslag over de afgelopen vijf jaar!

Wat doen de verschillende instanties bij de aankoop van uw woning.

Notaris

Deze maakt de eigendomsakte op. De Notaris neemt de gegevens over van de aangeleverde bestaande akte. Wanneer er bijvoorbeeld op het perceel een zwembad of gastenhuis aanwezig is, maar deze niet in de akte zijn beschreven, dan zal de Notaris deze niet zomaar in de nieuwe akte opnemen. Zo controleert de Notaris wel of er schulden op de woning bestaan, maar niet of er betalingsachterstanden zijn van de nutsbedrijven of van belastinggelden! Ook controleert de Notaris niet of er een bestemmingsplan bestaat, dat uw onroerend goed nadelig kan beïnvloeden.

Register

Het register controleert, registreert en toetst de akte van de Notaris, of deze voldoet aan de wettelijke eisen. Het register kijkt veel strikter naar de gegevens die geregistreerd moet worden. Vooral bij erven wordt er zeer nauwkeurig gecontroleerd. Zij sturen de akte weer terug naar het notariskantoor, wanneer deze niet voldoet. Hierdoor kunnen vertragingen ontstaan van zeker 4 à 5 maanden.

Kadaster

Het kadaster controleert alleen het grondstuk. De bebouwing op het perceel is voor het kadaster van minder belang. Zelfs als uw onroerend goed in de akte goed is beschreven, kan het voorkomen dat er bij de registratie van het kadaster alleen sprake is van een grondstuk. Het gevolg kan zijn dat uw onroerendgoedbelasting aanslag voordelig uitvalt, echter u riskeert dan de eerder genoemde boete en aanslag achteraf.

Zorg voor een juiste registratie

Het is dus in uw belang om ervoor te zorgen dat alle instanties uw onroerend goed op de juiste wijze beschrijft en registreert!

Wij kunnen u helpen om deze registraties te onderzoeken, zodat u dat niet voor verrassingen komt te staan.