Eigen bedrijf starten

Elke EU onderdaan kan zich als zelfstandig ondernemer in Spanje vestigen. Om te starten moet u aan meerdere eisen voldoen:

  1. Aanvraag NIE nummer U dient te beschikken over een NIE nummer (zie onder emigreren, het stappenplan.

  2. Bepaling bedrijfsactiviteit Elke bedrijfsactiviteit heeft in Spanje een eigen identificatienummer. U dient een dergelijk nummer aan te vragen via specifieke formulieren.

  3. Registratie belastingdienst Wanneer uw bedrijfsactiviteit is vastgesteld dient u deze te registreren bij de belastingdienst.

  4. Keuze vennootschapsbelastingbetaling U kunt als ondernemer kiezen voor een forfaitair (vooraf in te schatten belasting) of voor een normaal belastingafdrachtsysteem (via de in- en verkoopboekhouding).

  5. Vestigingsbelasting Deze belasting dient u jaarlijks te betalen en is afhankelijk van de locatie en de omvang van het bedrijf.
  6. Inschrijving Segurid Social Iedere ondernemer is verplicht zich in te schrijven bij het Spaanse Ziekenfonds, als zelfstandig ondernemer.

  7. Vergunningen Het is belangrijk dat u bij de start rekening houdt met vereiste vergunningen, die bij het type bedrijf horen.. Denk hier niet te licht over. De Spaanse autoriteiten zijn veel strenger geworden in de controle en handhaving daarvan.

Belangrijkste ondernemingsvormen in Spanje

EenmanszaakS.C.P (vergelijkbaar met de VOF)

S.L. (vergelijkbaar met de BV)

S.A. en S.COM

Emigratiebureau Spanje

Wij kunnen u behulpzaam zijn bij het regelen van het voldoen aan de formele eisen.