Erfrecht, leg uw wensen vast!Veel mensen zijn onbekend met het erfrecht in Spanje. Wie in Spanje van de zon en de zee geniet, denkt daar ook niet aan. Toch kunt u te maken krijgen met een overlijden van uw naaste in Spanje. Op dat moment kunt u als nabestaande geen invloed meer uitoefenen op erfkwesties en bent u afhankelijk geworden van de Spaanse erfrecht- en belastingwetten.

Belastingen kunnen in iedere provincie andere regels hebben. Er zijn provincies waar de erfgenamen bijna niets hoeven af te dragen en andere provincies, waar de afdracht zeer hoog ligt. U kunt veel problemen voorkomen door uw wensen vast te leggen ten gunste van uw nabestaanden.

Dit geldt ook voor het vastleggen van de wensen voor een uitvaart. In Spanje gelden andere regels dan in Nederland. In Spanje geldt bijvoorbeeld de regel dat er tussen overlijden en begrafenis of crematie niet meer dan 24 uur mag verstrijken. Dit betekent dat nabestaanden die uit het buitenland moeten komen, nooit op tijd voor de begrafenis of crematie aanwezig kunnen zijn. Ook hebben zij geen invloed om de wensen van de overleden persoon uit te voeren, zoals het informeren van (andere) nabestaanden of specifieke wensen voor de ceremonie, begraafplaats of crematorium. Er zijn veel mogelijkheden die aan kunnen sluiten bij uw persoonlijke wensen en die ook rekening houden met de familie/vrienden die van ver moeten komen.

Ons kantoor helpt u graag.