Testament

Erfrecht

Per 1 januari 2003 is het Nederlandse het erfrecht op een aantal punten is gewijzigd. Zo gaat in geval van overlijden de nalatenschap voortaan in zijn geheel naar de langstlevende partner. In Spanje wordt uw nalatenschap (woning, grond, banktegoed etc.) beschouwd als Spaans bezit en is het Spaanse erfrecht hierop van toepassing. De Spaanse fiscus zal u belasten met successierechten en wel binnen een termijn van 6 weken na het overlijden van uw partner. Alleen indien u kunt aantonen dat u een en ander notarieel anders heeft geregeld, kan dit worden voorkomen. Wij kunnen u behulpzaam zijn om uw zaken in dit opzicht tijdig en goed te regelen.

Testament

Er zijn 4 punten van belang betreffende Spaanse testamenten:

  1. U moet een Spaans testament opstellen om uw Spaanse eigendommen te kunnen vererven. Dit bespaart uw erfgenamen tijdrovende en kostbare juridische problemen. Stel een ander testament samen voor uw eigendommen buiten Spanje.

  2. Omdat u een buitenlander bent zullen de Spaanse autoriteiten u niet dwingen om de wet van verplichte overerving te volgen. Deze wet bepaalt dat u twee derde van uw eigendom aan uw kinderen nalaat. U kunt uw eigendommen aan wie dan ook nalaten zolang dit in overeenstemming is met de wet van uw land van herkomst. Uw eigendom zal echter wel worden onderworpen aan de Spaanse successierechten. Die kunnen hoog zijn wanneer onroerend goed aan niet-familieleden wordt achtergelaten.

  3. Er zijn weinig manieren om de Spaanse erfenisbelasting te omzeilen. De wettelijke methoden die wél bestaan vereisen zorgvuldige planning. Met de uitzondering van de korting, die wordt besproken in het volgende punt, kent de Spaanse wet geen grote vrijstelling van successie voor de overdracht van de gezinswoning, zoals dat wel gebruikelijk is in de meeste andere landen. Successierechten zijn verplicht na de eerste € 16.000,- van de erfenis.

  4. Echter, als u een officiële ingezetenen bent en u laat uw bezit na aan een echtgenoot of kind, die dat ook is, komt u in aanmerking voor een korting van 95% successierechten voor de eerste €120.000,- van de erfenis. Dit gaat niet op voor niet-ingezetenen.