epWanneer u korte of langere tijd verblijft in Spanje is het mogelijk dat u een beroep moet doen op de Spaanse medische zorg.

Wanneer u dat niet goed heeft voorbereid, kunt u voor onaangename verrassingen komen te staan. In Spanje zijn de spelregels voor het gebruik maken van de medische zorg drastisch veranderd.

Wat moet u regelen als u geen resident bent?

U bent geen resident als u minder dan de helft van de tijd in Spanje verblijft. In dat geval dient u …

  • … te beschikken over een Europese verzekeringszorgpas. Hiermee heeft u recht op de eerste medische hulpverlening in het ziekenhuis of huisartsenpost. Verdere behandeling zal in Nederland moeten plaatsvinden.
  • …als dat nodig is, over een medicijnenpaspoort te beschikken. Deze kunt u aanvragen bij uw Apotheek. Wanneer u een beroep op de zorg moet doen in Spanje is het meteen duidelijk welke medicijnen u gebruikt en of u eventueel allergisch bent voor bepaalde stoffen.

Draag beide documenten altijd bij u.

Natuurlijk kunt u toestemming vragen aan uw eigen Nederlandse zorgverzekering, om een medische behandeling in Spanje te ondergaan. Hiervoor heeft u een E112 document nodig. Dit document is voor de behandelende artsen of het ziekenhuis voldoende bewijs, dat de kosten vergoed zullen worden.

Indien u onder het Spaanse zorgstelsel wilt vallen, moet u vanuit Nederland het E-121 document aanvragen. Deze wordt door het SVB verstrekt. Zie toe dat alle gegevens correct zijn ingevuld. Daarmee kunt u zich inlaten schrijven bij het Spaanse sociale verzekeringsorgaan. Hier wordt wederom gecheckt waar u fiscaal resident bent, waar u woont, enz. In Spanje betaalt u dan een eigen bedrage van momenteel 10% van de medicijnkosten.

Spanje heeft goede artsen en zorgverleners, die zeer zeker niet voor Nederland onder doen. Wel is het zo dat men van de naaste familie, bij ziekenhuisopname, bijstand verwacht. Bezoek wordt de gehele dag door toegelaten en de verpleging vertrouwt op de eerste verzorging van de familie.

Om een goede diagnose te kunnen stellen zal er in bepaalde gevallen gevraagd worden om iemand mee te nemen, die als tolk kan optreden. Dit voorkomt misverstanden en dat is voor zowel voor de patiënt, als voor de arts of zorgverlener van groot belang.

Natuurlijk kunt u ook bij ons terecht voor advies en directe hulp.